Fotoritim Dergisi'nde Tahir ÖZGÜR  Öykülerin Fotoğrafını Çekmek üzerine bir söyleşi.

http://www.arsivfotoritim.com/yazi/tahir-ozgur-oykulerin-fotografi/